Prowadząca: mgr Alicja Lizurej

Prowadząca: mgr Ewa Dunaj

Prowadząca: dr Bronisława Szkaradnik

Prowadząca: mgr Izabela Baszczyńska

Prowadząca: mgr Małgorzata Gibiec-Śledzińska 

Prowadząca: dr Bronisława Szkaradnik

Prowadząca: mgr Halina Targosz-Oprzędek