Prowadzący: dr inż. Michał Turek 

Prowadzący: dr inż. Michał Turek

Prowadzący: mgr inż. Marcin Dubicki

Prowadzący: mgr inż. Przemysław Lisowski.

Prowadząca: mgr inż. Magdalena Habrat

Prowadząca: mgr inż. Magdalena Habrat

Prowadzący: mgr Grzegorz Sowa

Prowadząca: mgr inż. Elżbieta Burlaga

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Krzysztof Sondel

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z wybranymi zagadnieniami prawnym związanymi z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Prowadzący: mgr inż. Przemysław Lisowski

Przedmiot omawia zagadnienia dotyczące hurtowni danych. Przedstawia dostępne technologie, omawia metody konstrukcji hurtowni danych, oraz metody ładowania danych.

Prowadzący: mgr inż. Magdalena Ładniak

Prowadzący: mgr inż. Magdalena Ładniak