Prowadzący: mgr inż. Przemysław Lisowski.

Prowadząca: mgr inż. Magdalena Habrat

Prowadząca: mgr inż. Magdalena Habrat

Prowadzący: mgr Grzegorz Sowa

Prowadząca: mgr inż. Elżbieta Burlaga

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Witold Majdak

Prowadzący: dr Krzysztof Sondel

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z wybranymi zagadnieniami prawnym związanymi z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Prowadzący: mgr inż. Przemysław Lisowski

Przedmiot omawia zagadnienia dotyczące hurtowni danych. Przedstawia dostępne technologie, omawia metody konstrukcji hurtowni danych, oraz metody ładowania danych.

Prowadzący: mgr inż. Magdalena Ładniak

Prowadzący: mgr inż. Magdalena Ładniak

Prowadzący: mgr inż. Marcin Kubasiak

Wiedza teoretyczna jak i praktyczna z zakresu szeroko rozumianej realizacji dźwięku w zakresie pracy w studiu nagraniowym, w radiu, dla potrzeb telewizji oraz techniki scenicznej - nagłośnienia koncertów i imprez plenerowych, jak również homerecordingu.

Prowadzący: dr Zdzisław Onderka

Prowadzący: dr Michał Turek

Kurs sieci komputerowe i aplikacje sieciowe zawiera podstawowe pojęcia i definicje, opisuje sieci LAN, MAN i WAN oraz protokoły internetowe. Zamieszczony kurs jest częścią wykładów. 

Do zaliczenia przedmiotu obowiązują zagadnienia realizowane na wykładach i na laboratoriach.