Strona: ()   1  2  3  ()

Prowadzący: mgr Robert Nowak 

Prowadzący: Bartosz Maziarz

Prowadzący: dr Adam Drosik

Prowadzący: mgr Sławomir Śliwowski

Prowadzący: mgr Krzysztof Nowak

Prowadzący: dr Krzysztof Sondel 

Prowadząca: mgr Anna Kubasiak 

Prowadzący : dr Sergiusz Trzeciak

Prowadząca: Aleksandra Albera

Prowadząca: mgr inż Robert Nowak

Prowadzący: mgr Marta Jochym

Prowadzący: dr Jadwiga Sobczuk

Prowadzący: dr Marek Rawski

Prowadzący: dr Paweł Kowal

Prowadząca: mgr  Paulina Winiarska 

Prowadzący: mgr Marcin Ziobro

Prowadzący: mgr Monika Tarsa

Prowadzący: mgr Rafał Łabaj

Prowadzący: mgr Jadwiga Sobczuk

Zajęcia dotyczą przemian społeczno-politycznych na świecie w latach 1918-2000.t

Testy załączone na platformie są testami ćwiczeniowymi. Test zaliczeniowy odbywa się na ostatnich zajęciach z prowadzącym.

Prowadzący: dr Krzysztof Sondel

Prowadząca: mgr Dorota Radoń 

Prowadzący: dr Magdalena Różycka

Słuchacz zdobywa wiedzę z psychologii komunikatu reklamowego i wybranych środków przekazu reklamowego. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania procesów i zjawisk występujących we współczesnych procesach komunikacyjnych. Posiada umiejętność analizowania zjawisk z dziedziny reklamy oraz formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych i przewidywania reakcji odbiorczych. 

Prowadzący:  mgr Maria Jolanta Tokarska

PR jako dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym. Przedmiot obejmuje informacje na temat podstaw prawnych i etyki , kształtowania wizerunku, współpracy z mediami. Początki,  rozwój praktycznego PR, skuteczność działań public relations.

Strona: ()   1  2  3  ()