Prowadzący: dr Bartłomiej Walas, Łukasz Pytko

Prowadząca: Joanna Kulesza 

Prowadząca: mgr Sabina Bartyzel 

Prowadzący: mgr Arkadiusz Dawidowski 

Prowadząca: mgr Dorota Malinowska

Prowadzący: Wiktor Siegel

Prowadzący: Andrzej Przeniosło

Prowadzący: Filip Skrzeszewski 

Prowadzący: mgr Janusz Mitulski

Prowadzący: mgr Ireneusz Węgłowski, mgr Bogdan Czajkowski 

Prowadzący: mgr Marcin Ziobro

Prowadząca: mgr Agnieszka Kasprzak

Prowadzący: Bogusław Staszkiewicz