Prowadzący: mgr Łucja Murdza

Prowadząca: mgr inż. Joanna Kwintowska

Prowadząca: dr Jadwiga Sobczuk

Prowadzący: dr Bartłomiej Walas

Prowadzący: dr Bartłomiej Walas

Prowadząca: mgr Karolina Ratajczyk

Prowadzący: dr Bartosz Maziarz

Prowadząca: mgr Marta Szafrańska 

Prowadzący: dr Bartłomiej Walas

Prowadzący: dr Bartłomiej Walas, mgr Piotr Tatara, mgr Marcin Ziobro

Prowadząca kurs: mgr Karolina Ratajczk

Prowadzący: dr Krzysztof Borkowski 

Prowadzący: dr inż. Artur Jachimowski

Prowadzący: mgr Bożena Srebro

Prowadzący: dr Krzysztof Borkowski 

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę dotyczącą nauki w sensie czynnościowym w celu przygotowania do krytycznego korzystania z literatury naukowej, wyboru seminarium magisterskiego oraz realizacji poszczególnych etapów postępowania badawczego.  Dobór treści wykładów podporządkowany jest zasadzie malejącego stopnia ich ogólności, co powinno ułatwić studentom przejście od problemów metodologicznych wspólnych dla całej nauki, przez swoiste dla nauk, których przedmiotem badań jest turystyka i rekreacja, do takich, które będą wynikały z realizacji szczegółowych tematów badawczych pod kierunkiem promotorów.